Varför valde kung David Jerusalem som huvudstad?

Saul, Israels första konung, dödades i strid mot filistéerna (utdöda sedan länge), och David valdes som hans efterträdare. En av Davids första handlingar som kung var erövringen av Jerusalem. Han kallade den ”Davids stad” och förklarade den som huvudstad i hans rike. Valet av Jerusalem – trots sina många brister, t.ex. avlägsenhet från handelsvägar, kronisk vattenbrist, olämpligt strategiskt läge – dikterades av en geopolitisk begränsning. Staden ligger i mitten av de tre stora territoriella blocken som tilldelades Israels 12 stammar och den gränsar till Benjamins stam territorium – till vilken kung Saul hade tillhört – och till Judas, kung Davids stam.

Således sågs den isolerade jebusitstaden som neutral när det gällde stamfördelning av territorium och acceptabelt för hela nationen. Mer information »

Publicerat 2017-06-11