The Temple Mount Sifting Project (TMSP)

Projektet The Temple Mount Sifting Project (TMSP) är det första omfattande och systematiska arkeologiska projektet som hämtar och studerar artefakter som varit på Tempelbergets område. Hittills har ca 200 000 volontärer från hela världen deltagit i arbetet och upptäckt 100 000-tals artefakter från Jerusalems alla tidsperioder.

Mot alla odds har Temple Mount Sifting Project funnit 100 000-tals artefakter som palestinska muslimer försökte förstöra vid illegalt bygge
Mot alla odds har Temple Mount Sifting Project funnit 100 000-tals artefakter som palestinska muslimer försökte förstöra vid illegalt bygge.

Temple Mount Sifting Project inleddes år 2005 och är inriktat på att återställa arkeologiska artefakter från de ca 400 lastbilar som illegalt forslade bort jord – och därmed miljontals potentiella artefakter vid bygget av den underjordiska El-Marwani-moskén mellan 1996 till 1999. Det var även ett försökt att radera all judisk historia och pågår än idag av det muslismska styret på Tempelberget.

Projektet sponsras av Bar Ilan University med finansiering från Ir David Foundation och Israel Exploration Society. Mer information »

Det i praktiken muslimskt-styrda UNESCO försöker radera den judiska kopplingen till Tempelberget:

Publicerat 2017-05-27