Tel Megiddo – gammalt slagfält

Tel Megiddo är bl.a. ett gammalt slagfält där egyptierna och kanaaniterna stred mot varandra 1500 f.Kr. och en annan strid stod mellan Egypten och kungariket Juda 609 f.Kr.. Området har även en välbevarad vattencistern från Salomonos tid (1:a Tempelperioden). Tel Megiddo kallas även för ”Megiddos slätt” och är Bibelns Harmagedon vilken kommit att stå som symbol för jordens undergång. Mer information »

Publicerat 2017-06-14