Profeten Jesajas grav

Strax söder om Davids stad finns det tre gravar där den största tillhör Jesaja (tekniskt sett är det en minnesplats) och en grekisk inskription noterar att platsen är ”Profeten Jesajas plats”. Nära minnesplatsen finns Tel el Minshar och ett träd på toppen av kullen markerar förmodligen den exakta platsen där profeten dödades. Judarna begravde inte sina avlidna innanför stadsmurarna och därför är Jerusalem omgiven av gravar. Mer information »

Publicerat 2017-09-17