Kosher har 4000-årig bakgrund

Kosher betyder passande eller lämpligt och används i detta syfte om både mat och rituella objekt. I judendomen, för dem som håller kosher, är iakttagandet av kostlagarna både ett tillfälle för att visa lydnad mot G-d och för att bevara den judiska enheten och identiteten.

Om ett rituellt föremål är kosher kan det brukas och om maten är det får den ätas av rättrogna judar. Bakgrunden till detta går tillbaka till de fem Moseböckerna och med tidens gång har koshersystemet utvecklats för att definiera t.ex. vilka livsmedel som är det.

Den judiska församlingen i Stockholm skriver bl.a. om de judiska matlagarna att ”Det övergripande skälet till att de finns syftar till att skilja människan från djuren. Människan är utrustad med ett intellekt och detta är till för att användas. En judisk ekologi, som definierade vårt förhållande till jorden och de varelser som bebor den, skulle inte bygga på antagandet att människan inte är annorlunda än andra levande varelser. Det skulle utgå från motsatt uppfattning: Människan har ett särskilt ansvar just därför att hon är annorlunda. Människan kan bete sig disciplinerat i förhållande till något så heligt som mat, något man inte kan begära av djuren.”

Fördelar med kosher

Varför äter judar kosher, utöver de religiösa föreskrifterna? Genom åren har teorier utvecklats avseende hälsoeffekterna. Vissa säger att maten är mindre känslig för parasiter och bakterier. Andra teorier är att de icke tillåtna djurarterna kan påverka människor negativt som konsumerar dem. Det är lättare att förstå om man sätter det i perspektivet att livsmedel har latenta fysiska fördelar eller faror som vi är omedvetna om för tillfället. Vem föreställde sig för ett sekel sedan att animaliskt fett skulle betraktas som en fara idag då ett överskott av kolesterol – som ofta finns i animaliska livsmedel – är potentiellt livsfarligt för hälsan. Eller vem kunde ha gissat att morötter är en cancerfighter?

Vad gör koshermat – kosher?

En del tänker att en rabbin måste välsigna koshermaten men så är det inte. Utan livsmedel är kosher endast om den överensstämmer med judiska dietlagar.

Kosherlagarna är komplexa och kan grunderna delas upp i följande kategorier:

Tillåtna och förbjudna födokällor
Beredning av kött
Separation av kött och mejeriprodukter
Ingredienser och redskap / utrustning
Påsk
Övriga områden
Certifiering

Introduktion till kosher:

 

 

Några symboler som visar att maten som säljs är Kosher
Några symboler som visar att maten som säljs är kosher

 

Mer information »

Publicerat 2017-06-08