Ketef Hinnom i Jerusalem

Ketef Hinnoms är ett arkeologiskt område sydväst om den gamla staden i Jerusalem, som gränsar till S:t Andreas kyrka. På platsen fann man 1979 de hittills allra äldsta hittills funna bibelverserna som uppskattas vara från slutet av 600-talet f.Kr. eller början av 500-talet f.Kr.
Mer information »