Jesus barndomshus upptäckt i Israel?

Under 2015 rapporterades det att möjligen har Jesus barndomshus blivit hittat i Nasaret. Det går inte utifrån arkeologiska fynd säga med säkerhet att huset är rätt men det finns omständigheter som indikerar det.

Ett länge försummat arkeologiskt arbete från 1936 analyserades på nytt där det framgick att kristna under den bysantinska eran trodde att den utpekade platsen verkligen var där Jesus växte upp. Huset blev också dekorerat med mosaik under den bysantinska perioden och en kyrka byggdes över lämningarna av huset för att troligen skydda det. Platsen förföll under den islamiska invasionen, återuppbyggdes under korsfarartiden för att sedan brännas ned.

Artefakter som har hittats på den aktuella platsen inkluderar föremål som visar att det var ett hem till en judisk familj. Vidare bekräftar en text från en munk från år 670 att den nämnda platsen är där Jesus växte upp. Mer information »

Publicerat 2016-12-25