Israels tolv stammar – introduktion

I Bibeln kan vi läsa om Israels tolv stammar som efter Mose död tog i besittning det utlovade landet Kanaan under ledning av Joshua. Israels stammar är de traditionella delarna av det judiska folket och härstammar från patriarken Jakob (Israel). Jakob bytte namn till Israel efter att han hade brottat med en ängel från Herren och därefter blev det hebreiska folket känt som israeliter. Hans söner delades upp i olika stammar: Ruben, Simon, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Benjamin, Efraim och Manasse. (Levi räknas inte som en stam och Josef ersattes av sina söner Efraim och Manasse). Juda stam är bakgrunden till begreppet judar och var den framträdande av de 12 stammarna i den bibliska berättelsen. Kung David var en del av Juda stam, och hans kungliga linje regerade i Jerusalem från omkring 1000 f.Kr. tills staden föll till babyloniska styrkor 586 f.Kr.. Jerusalem var Israels huvudstad och huvudstaden för det södra kungariket efter att nationen delades. Även Jesus var från Judas stam.

Israels tolv stammar i Nordriket och södra kungariket

Enligt Bibeln var Kungariket Israels (kung Davids och Salomos rike) uppföljare ”Nordriket” lokaliserat norr om Juda rike i Samarien. Det skedde efter att Israels nordstammar avvisade Salomons son Rehoboam som sin kung. Nio stammar bildade det Nordriket: Rubens stammar, Issaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Efraim och Manasse. Dessutom medlemmar från Levi stam, som inte hade någon landtilldelning, i Nordriket. Judas och Benjamins stammar förblev lojala mot Rehabeam och bildade Juda rike (eller södra kungariket). Medlemmar från Levi och resten av Simeon fanns också i södra kungariket.

 

Israels tio försvunna stammar

Av de ursprungliga tolv stammarna är idag tio försvunna från historien. De kan inte klassificeras som förlorade då forskarna inte vet exakt vad som har hänt dem. De tio försvunna stammarna fördes bort av assyrierna (740 f.Kr. eller 733/2 f.Kr.) och blev assimilerade med tiden av andra folk och försvann så från historien. I samband med Israels grundande 1948 (3:e judiska staten genom tiderna där nuvarande Israel finns) så hävdade några immigranter att de var kvar från de tio förlorade stammarna. Stammarna Juda och Benjamin har överlevt som judar eftersom de fick återvända till sitt hemland efter den babyloniska exilen 538 f.Kr.

Introduktion till Israels tolv stammar:

 

Israels tolv stammar
Områdesindelning för Israels tolv stammar

Mer information »

Publicerat 2017-06-13