Har man upptäckt ”Apostlarnas kyrka”?

På stranden av Galileiska sjön, Israel, finns en forntida plats, mystiskt begravd och omgiven av mur, och arkeologer i Israel har upptäckt mosaikgolv i ruinerna av en byggnad som de tror är den förlorade Apostlarnas kyrka, i den judiska byn Betsaida. Enligt traditionen byggdes kyrkan byggdes över Petrus och Andreas hem i Betsaida, rapporterar bland andra Fox News och CNN. Kristendomens apostlar (”budbärare” eller ”sändebud”) var Jesu Kristi tolv lärjungar, utsända att omvända judar och hedningar, till kristendomen.