Gravplatser i Jerusalem

Det stora antalet begravningsplatser och gravar i Jerusalem, med anor från 2:a Tempelperioden, har varit föremål för fortsatta undersökningar. Hundratals gravar höggs i sluttningarna av kullarna som omger staden, huvudsakligen på Oljeberget och Mount Scopus.

Publicerat 2017-04-12