Arkeologiska platser i Israel rustas upp

Volontärer har städat upp fantastiska platser inklusive Sanhedrinsätet och en stor romersk teater vid Tiberiasområdet och det planeras för att inrätta en nationalpark
Det är ett område av historisk, arkeologisk och religiös betydelse för de tre monoteistiska trossamfunden, av vissa kallade ”Caesarea of ​​the Galilee”: där manuskript av Bibeln skrevs, där det 2 000 år gamla Sanhedrins rabbinska råd av vismän tros ha sammanställt Jerusalem Talmud (Talmud jerushalmi), där en gammal kyrka, romersk teater och en av världens äldsta moskéer finns, och där den romerske ledaren Herodes Antipas byggde sitt palats.