1600 år gammal vinpress i regionen Ramat Negev

Under den tidiga bysantinska perioden sågs Negev-viner som boutiqueviner och högt uppskattade. Ett underhållsarbete i regionen Ramat Negev ledde till upptäckten av en stenvinpress från den tidiga bysantinska perioden och nu går det att få en större inblick hur vinet gjordes. Mer information »

Publicerat 2017-09-04

Video: Arkeologisk rundresa i Israel

Ta del av en snabbintroduktion till arkeologiska platser i Israel som spänner flera tusen år tillbaka i tiden.

 

Publicerat 2017-08-17

Fästningen Belvoir

Belvoir kan betraktas som en av Israels bäst bevarade hemligheter och är lokaliserad bara 20 kilometer söder om Genesarets sjö. Fästningen Belvoir är en korsfararfästning som går tillbaka till 1200-talet. Fästningen har panoramautsikt över Jordandalen, Genesarets sjö upp till Golanhöjderna. Mer information »

Publcierat 2017-08-12

Mosaik av Jona och valen från 400-talet

I en synagoga från 400-talet har arkeologer under 2017 funnit mosaik som visar Jona och valen. Synagogan är lokaliserad till nedre Galilén. Gamla testamentet skriver att Jona blev fångad av en val och överlevde i valens mage innan han kom ut för att utföra sitt uppdrag som profet och predikare i Nineve. Mer information »

Publicerat 2017-07-25

Synagogan Shalom Al Yisrael i Jeriko

Shalom Al Yisrael Synagogue (synagogan ”Fred över Israel”) dateras till slutet av 500-talet eller i början av 600-talet och upptäcktes 1936. Mosaikgolvet i synagogan innehåller judiska symboler som Förbundsarken, menorah, shofar och lulav. Det finns också en hebreisk inskription, ”Fred över Israel”. Den Tora-rulle som fanns i synagogan har flyttats till en annan plats av säkerhetsskäl då synagogan är hotad från radikala palestinska muslimer 24/7. Mer information »

Publicerat 2017-07-22

Edward Robinson – ”fader av biblisk geografi”

Robinson’s Arch – den breda stenbågen som en gång stöttade en monumental trappa vid den sydvästra delen av Tempelberget i Jerusalem – har fått sitt namn efter Edward Robinson. Han är känd som ”fader av biblisk geografi” för sitt arbete med att identifiera historiska artefakter som bekräftar berättelser från Bibeln. Mer information »

Publicerat 2017-07-16

Talmud – central text till judisk lag och lärdomar

Det finns två Talmuds som har utvecklats av olika grupper av judiska lärda i Babylonien och i Judeen/Samarien (större delen av nuvarande Israel). Auktoriteterna som nämns i den totalt 6 200 sidor tjocka Talmud levde innan 500-talets slut. Talmud innehåller tolkningar av och kommentarer till Toran – den primära källan till judisk religiös lag och även en rad olika ämnen som inte har med religion att göra. Mer information »

Publicerat 2017-07-04